شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.  شرکت بازرگانی انجیر میثم-Ingier Meysam Trading Co.

چوب سفید روس

چوب سفید روس

 

تمام چوب های وارداتی به رنگ سفید که از روس یا همان روسیه وارد می شوند با نام چوب سفید روس در بازارهای داخلی ایران عرضه می شوند. اینگونه نیست که چون، چوب روسیه الزاما سفید است حتما از یک نوع درخت می باشند، بلکه این نمونه چوب می تواند از نژادها و گونه های مختلفی از درختان تهیه شده باشد که نمونه های چوب یولکا، ساسنا، کاج و نراد نمونه های از چوب روس در رنگ های سفید هستند.

 

کاربرد چوب های وارداتی روسیه

کلا کارهای چوبی زمینه های مناسب برای استفاده از چوب روس هستند اما درب ها و پنجره هایی که حتما می توانند گاها بصورت دوجداره تهیه شوند از چوب روس سفید استفاده می شود. در تمامی صنایع تولید کاغذ هم بکار برده می شود. کاربرد این نوع چوب را ابعاد و ضخامت تعیین می کند.

 

نشانه ی مرغوبیت چوب سفید

هرچه قدر که چوب یکدست تر و بدون گره باشد یا حداقل تعداد گره های چوب کمتر باشند کیفیت بالای چوب مورد نظر که از روسیه وارد شده است را نشان می دهد. البته فاقد گره بودن تنها مختص به این نوع چوب تنها نیست، بلکه معیار سنجش کیفیت در تمامی چوب ها می تواند باشد البته فقط یکی از معیارها.

 

مقایسه چوب ساسنا روسیه و چوب یولکا روس

اول اینکه این دو نمونه چوب یولکا و ساسنا را با نام روس می شناسند ولی همان طور که قبل تر گفتیم که هر قدر که تعداد گره در چوب کمتر، کیفیت بیشتر است، ساسنا از این نظر از یولکا در رده ی کیفیتی پایین تری قرار دارد.

همین امر گره دار بودن چوب باعث می شود که در محصول درب و یاپنجره چوبی موردنظر ساخته شده از این نوع چوب درگیر اعوجاج و همچنین به مرور و گذشت زمان پیچیدگی ایجاد کند، که البته قابل رویت هم نیست.

 

چوب نراد روس

این چوب نیز از نمونه های دیگر می باشند که از درختان کاج حاصل می شوند و با توجه به خاستگاه آن اغلب در مکان های کوهستانی رویش دارد. از نظر رنگ سفید و حتی به رنگ کرمی که به قهوه ای می خورد نزدیک تر است، در مواردی هم رنگ قرمز دیده می شود.

 

مهمترین خصوصیت منحصر به فرد در چوب نراد

همیشه در زمان خرید چوب مقاوت داشتن در برابر حشرات چوب خوار مورد نظر می باشد، که چوب نراد روسیه از این ویزگی بسیار پیروی می کند.

 نظراتـــــــــ


چوب سفید روس

چوب سفید روس